23.06.2022

Poslovno leto 2021/22

Na letni tiskovni konferenci skupine ebm-papst, ki je potekala 23. junija 2022, so bili predstavljeni poslovni rezultati za poslovno leto 2021/22.

Ob težavnih tržnih razmerah in globalni politični negotovosti nadaljujemo z globalno rastjo.

Povzetek najpomembnejših ključnih poslovnih rezultatov:

  • V poslovnem letu 2021/22 je promet znašal 2,288 milijarde EUR, kar predstavlja povečanje za 9,9 odstotka.
  • Znatno se je povečal proračun za raziskave in razvoj ter zrasel na 128,6 milijona EUR (povečanje za 13,9 odstotka).
  • Število zaposlenih se je povečalo na skupno 14.778 zaposlenih po vsem svetu.
  • Naložbe so znašale več kot 140 milijonov EUR.
  • Začeli smo izvajati program Skupaj ustvarjamo prihodnost.

Preteklo leto je na vseh področjih zahtevalo veliko truda in prilagodljivosti.

Vsem zaposlenim v podjetju ebm-papst se zahvaljujemo za njihovo neutrudno delo!

V skladu z geslom Skupaj ustvarjamo prihodnost bo družba ebm-papst v tekočem poslovnem letu 2022/23 v raziskave in razvoj vložila približno 130 milijonov EUR, predvsem za nadaljnjo krepitev učinkovitosti virov v celotni ponudbi izdelkov. Na ta način prispevamo k uresničevanju globalnih podnebnih ciljev in poudarjamo svojo vlogo podjetja, ki skrbi za varovanje podnebja.

Vrednost načrtovanih naložb znaša 155 milijonov EUR (povečanje za 10 odstotkov), s čimer pospešeno širimo svoj program »lokalno za lokalno«, katerega cilj je povečati neodvisnost regij Evrope, Azije in Severne Amerike.

Celotno sporočilo za javnost (v angleškem jeziku) se nahaja na spodnji povezavi:

https://www.ebmpapst.com/de/en/newsroom/news/2022/annual-press-conference-2022.html