15.06.2022

Ponovna vzpostavitev kotičkov za zdravje

V podjetju ebm-papst je ena izmed pomembnih vrednot tudi skrb za varno in zdravo telo. Zaposlene spodbujamo, da živijo aktivno in skrbijo za svoje zdravje, tako v službi kot tudi doma. Na delovnem mestu za svoje zdravje poskrbimo s pravilnim sedenjem in gibanjem, vsekakor pa je pomembna tudi fizična dejavnost v prostem času. Da to miselnost pri zaposlenih vzpodbujamo, od leta 2010 naprej skozi vse leto izvajamo različne dejavnosti na področju krepitve zdravja in varnosti na delovnem mestu.

Eden glavnih dogodkov na tem področju je teden zdravja, ki se izvaja enkrat letno z namenom ozaveščanja in spodbujanja zaposlenih k zdravemu načinu življenja. V zadnjih dveh letih smo bili zaradi razmer, povezanih s covidom-19, primorani teden zdravja odpovedati. Smo pa namesto skupnih druženj in izobraževanj, v skupnih prostorih za zaposlene ponovno vzpostavili kotičke za zdravje, kjer so bila zaposlenim na voljo sveža jabolka.