Delo v ebm-papst Slovenija

ebm-papst je več kot samo podjetje. Smo trdna skupnost več kot 15.000 unikatnih sodelavcev po vsem svetu, ki sledimo enemu samemu cilju: želimo si izboljšati in poenostaviti prihodnost ljudi po vsem svetu. In pri tem smo uspešni.

Človečnost, napredek in učinkovitost so tri glavne vrednote, ki vodijo naša dejanja in se za njih zavzemamo. Iz njih izhaja šest načel, ki jih uporabljamo pri svojem vedenju in svojem delu. To so:

Odgovorno ravnanje

Svoje naloge jemljemo resno. Sprejemamo dejstvo, da se napake dogajajo, jih priznavamo in se iz njih učimo. Odgovorno ravnamo z viri in skrbimo za okolje.

Natančno delo

Delamo previdno in natančno, da lahko vedno zagotavljamo najboljšo kakovost. Odkrito se pogovarjamo med seboj in se skušamo izogibati nesporazumom.

Drzen napredek

Smo pogumni in zaupamo vase pri preizkušanju novih stvari. Zavzemamo se za svoja prepričanja. Izogibamo se previsokim tveganjem.

Navdih v sodelovanju

Vidimo se kot močna skupnost. Pomagamo si in se medsebojno podpiramo. Menimo, da sta vsak sodelavec in vsako novo mnenje obogatitev.

Življenje globalne kulture

Cenimo in spodbujamo raznolikost. Spoštujemo vsakega sodelavca, ne glede na to, od kje prihaja, vero in spol.

Prilagodljiva rast

Smo radovedni. Delamo prilagodljivo in hitro ter smo odprti za spremembe.

Družini prijazno podjetje

Zavedamo se, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v današnjem delovnem okolju področje, ki je zelo pomembno, zato svojim zaposlenim nudimo orodja in imamo na podlagi certifikata Družini prijazno podjetje sprejetih 15 ukrepov, s katerimi zaposlenim omogočamo, da lažje usklajujejo svoje zasebno življenje s poklicno potjo. Najbolj priljubljeni ukrepi med zaposlenimi še vedno ostajajo izmensko delo, novoletno obdarovanje otrok in otroški časovni bonus.

Spodbujanje sodelavcev

Vsi sodelavci so vključeni v proces nenehnega zmanjševanja odstopanj in izboljševanja ciljev. Z odprtimi, poštenimi medsebojnimi odnosi, nenehnim informiranjem, izobraževanjem in spodbujanjem zavedanja o kakovosti in pomenu okolja se spodbuja motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Z medoddelčnim ekipnim delom vzpodbujamo razmišljanje o procesih, inovacijah in nagrajujemo dobre ideje.

Upoštevanje etičnih pravil

Spoštujemo temeljna etična pravila, zato v podjetju ne dopuščamo nobenih razlik pri obravnavi ljudi različnega porekla, ne dopuščamo nasilja ali groženj z njim, kar vključuje tudi spolno nadlegovanje. Lahko se zanesemo drug na drugega in se med seboj podpiramo. Govorimo drug z drugim, ne drug o drugem. Pazimo na to, da niti pri ponudnikih niti v lastnih obratih ne povzročamo ali podpiramo dela otrok.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Ena izmed pomembnih vrednot podjetja je skrb za varno in zdravo delo. Svoje zaposlene spodbujamo, da živijo aktivno in skrbijo za svoje zdravje, tako v službi kot tudi doma. Na delovnem mestu za svoje zdravje poskrbimo s pravilnim sedenjem in gibanjem, vsekakor pa je pomembna tudi fizična dejavnost v prostem času. Da to miselnost pri zaposlenih vzpodbujamo, od leta 2010 naprej skozi vse leto izvajamo različne dejavnosti na področju krepitve zdravja in varnosti na delovnem mestu.

Športne dejavnosti

Promocijo zdravja vodimo v sodelovanju s Športnim društvom ebm-papst. Namen športnega društva je organiziranje, spodbujanje in uresničevanje skupnih zanimanj ter dejavnosti na področju športne rekreacije, v posameznih primerih pa tudi športnega tekmovanja.