Splošni pogoji poslovanja

Splošni nabavni pogoji urejajo obligacijska razmerja med družbo ebm-papst Slovenija d.o.o. in dobavitelji proizvodov in storitev iz nabavnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med dobaviteljem in družbo ebm-papst Slovenija, razen če se dobavitelj in ebm-papst Slovenija za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Pogoj za sodelovanje med ebm-papst Slovenija d.o.o. in dobaviteljem je sprejemanje splošnih nabavnih pogojev, ki za dobavitelja postanejo zavezujoči najkasneje z dnem sprejetja naročila.

Splošni nabavni pogoji