1970Selitev proizvodnje črpalk za pralne stroje iz Železnikov na Uto v Idriji v okviru podjetja ISKRA Široka Potrošnja.
1971Selitev proizvodnje v nove prostore v Spodnji Idriji.
1989Formiranje Profitnega centra 2 »Mali motorji« v okviru Iskra Rotomatika.
1992Prvi dogovori o sodelovanju med Rotomatiko, Sp. Idrija in Alcatel SEL, Landshut.
1993Selitev motorjev reza 721 (EM21) iz Landshuta v Sp. Idrijo (posebna pogodba), decembra istega leta slavnostni podpis pogodbe na Bledu o ustanovitvi joint venture družbe Ydria Motors d.o.o. v lasti Alcatel SEL Gmbh in Rotomatike d.o.o. Peter Scheunert imenovan za generalnega direktorja družbe.
1994Podjetje Ydria Motors prične s proizvodnjo malih elektromotorjev ter ventilatorjev. 94 zaposlenih družbe Rotomatika se preseli v Ydria Motors. S tem prične Ydria Motors dejansko svojo pot.
1997Večinski lastnik Alcatel SEL odproda svoje podjetje v Landshutu in s tem tudi svoj delež, ki ga ima v družbi Ydria Motors, nemški družbi ebm, Mulfingen.
2000Rotomatika ponudi svoj delež v Ydria Motors v odkup nemški družbi mvl iz Landshuta.
2001Rotomatika odproda svoj delež, ki ga ima v podjetju Ydria Motors nemški družbi mvl iz Landshuta. Vodstvo družbe Ydria Motors, skupaj z lastniki družbe, seznani zaposlene o načrtu selitve družbe Ydria Motors na novo lokacijo. Funkcijo generalnega direktorja prevzame gospod Jošt Rupnik, ki podjetje uspešno vodi še danes. Podjetje Ydria Motors je v letu 2001 proizvedlo 4 mio elektromotorjev, kar pomeni uspešno delovanje podjetja kljub načrtovani selitvi.
2002Celotno podjetje Ydria Motors se zaradi pomanjkanja proizvodnih prostorov in zaradi širitve dejavnosti preseli v Podskrajnik pri Cerknici, kjer so danes veliko boljši pogoji za delo vseh zaposlenih.
2003 Razširitev proizvodnih programov EM42 in K42. Otvoritev nove proizvodne hale. Sprememba imena lastnika družbe mvl Landshut v ebm-papst Landshut.
2004Dokončanje selitev končnih izdelkov iz ebm-papst Landshut.
2005 Širitev proizvodnega programa EC motorji.
2006Odprtje Logističnega Centra Slovenija.
2007Reorganizacije podjetja in gradnje nove hale C.
2008Začetek proizvodnje v novi proizvodni hali C.
2010Vzpostavitev Kompetenčnega centra.
2012Začetek proizvodnje velikih EC ventilatorjev, implementacija poslovno-informacijskega sistema SAP ERP.
2014Prenos produkta EM30, s tem je zaokrožena proizvodnja motorjev za belo tehniko.
2015Pričetek gradnje proizvodne hale G.
2016Preimenovanje podjetja v ebm-papst Slovenija d.o.o.
Začetek proizvodnje v novi proizvodni hali G.
Postavitev proizvodne lokacije in selitev dela proizvodnje v Sombor, Srbija.
2017Postavitev razvojnega centra za belo tehniko.
2018Energetska sanacija upravne stavbe in začetek projekta plinskih ventilov.
2019Zagon treh avtomatskih linij za proizvodnjo plinskih ventilov.
2020Odločitev lastnikov o selitvi proizvodnje dodatnih izdelkov v Slovenijo.