Vodenje sistema kakovosti

Moderno podjetje brez ustreznega sistema vodenja kakovosti v današnjih časih praktično ne more več obstajati.

Kot sodobna organizacija, ki je sposobna hitrega prilagajanja zahtevam, se za doseganje konkurenčnosti na trgu odzivamo s stalnim procesom izboljšav in razvojem novih oblik organiziranosti, kar je bilo še posebej vidno v letu 2008 – ob zadnji reorganizaciji podjetja.

Certifikat vodenja sistema kakovosti zagotavlja konkurenčno prednost družbe v njenem poslovnem okolju ter predstavlja garancijo kakovosti naših izdelkov.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je vodilo vsem zaposlenim v družbi. Zavedamo se, da bo njeno spoštovanje prineslo boljše poslovne rezultate in konkurenčnost, ter večje zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.

Poleg certifikacijskega zavoda BSI, ki preverja delovanje sistema vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001, izvajajo pooblaščene kontrolne hiše ocenjevanje in nadzor izdelkov za določena tržišča (VDE, UL, CSA).

Sistem obvladovanja kakovosti presojajo tudi domači in tuji poslovni partnerji, kar utrjuje utečene poslovne tokove ter možnosti za razširitev sodelovanja v bodočnosti.

Certifikati

Naši ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 certifikati so dostopni na spletni strani ebm-papst Certificates and Declarations.