26.10.2022

ebm-papst Slovenija bo z rešitvijo Industrial Spyder optimiziral svojo proizvodnjo

Podjetje ebm-papst Slovenija je uvedlo pilotni projekt integracije rešitve za optimizacijo proizvodnje Industrial Spyder. Rešitev, ki je namenjena spremljanju in optimizaciji proizvodnje, temelji na naprednih tipalih za spremljanje signalov s strojev ter gibanja delavcev in orodij v proizvodnji, na tehnologiji veriženja blokov in analitiki. Slednja z metodami umetne inteligence zbira, analizira in obdeluje industrijske podatke ter v dejanskem času povezuje glavne dejavnike ebm-papstove proizvodnje – ljudi, stroje in orodja.

Za uvedbo pilotnega projekta, temelječega na rešitvi Industrial Spyder, pri katerem je sodeloval konzorcij podjetij NIL, Analitica, Lean Rešitve, PoLabs, Chipolo in DotCom, podprla pa sta ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Spirit Slovenija, se je ebm-papst Slovenija odločil, ker želi optimizirati svoje proizvodne procese, poskrbeti za boljšo avtomatiziranost le-teh ter izboljšati stopnjo določanja izgub v proizvodnji in povezljivost procesov znotraj podjetja.

Rešitev Industrial Spyder je ebm-papst Slovenija v prvi, demonstracijski fazi uvedel na eni od svojih proizvodnih liniji. Če bo uvedena rešitev, ki podjetju omogoča poglobljeno razumevanje proizvodnega procesa ter stanja v omenjeni proizvodni liniji, izpolnila načrtovane cilje – izboljšala učinkovitost proizvodnega procesa, omogočila poglobljene analize ter zmanjšala človeški vpliv na proizvodni proces in možnost napak –, jo bo podjetje razširilo tudi v svoje druge proizvodne oddelke.