28.09.2022

Svečana podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Včeraj smo na svečani podelitvi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje in koordinira Ekvilib Inštitut, tudi uradno prejeli certifikat Družbeno odgovoren delodajalec za področje medgeneracijskega sodelovanja.

V povezavi z družbeno odgovornostjo smo v svoje poslovanje vključili devet temeljnih smernic in deset dodatnih ukrepov, ki bodo zaposlenim omogočali boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, večjo varnost in zdravje na delovnem mestu ter bolj aktivno medgeneracijsko sodelovanje, prav tako pa bomo še povečali našo skrb za okolje.

Zavedamo se, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha, zato bomo tudi v prihodnje veliko vlagali v kakovostno delovno okolje in v razvoj zaposlenih.

Več informacij o certifikatu: https://certifikatdod.si/o-certifikatu/osnovne-informacije/

Več informacij o svečani podelitvi certifikata: https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/tretja-svecana-podelitev-certifikatov-druzbeno-odgovoren-delodajalec/