09.12.2022

Razvoj energetsko učinkovite črpalke s podaljšano življenjsko dobo (EcoPump)

Cilj projekta EcoPump je razvoj energetsko učinkovite črpalke s podaljšano življenjsko dobo. Taka črpalka se uporablja za črpanje vode v gospodinjskih aparatih, predvsem v strojih za sušenje perila. Projekt vključuje razvoj treh pomembnih sklopov: 1) razvoj energetsko učinkovitejše hidravlike črpalke, ki bo nadalje omogočila uporabo manjšega elektromotorja (s tem bo dosežen prihranek pri uporabljenih materialih in pri porabi električne energije ob delovanju), 2) vpeljava elektromotorjev z aluminijasto žico, s čimer bo dosežen 50% prihranek na masi glede na obstoječe stanje, 3) podaljšanje življenjske dobe z dodatno protikorozijsko zaščito varjenega kontakta med žico in priključnico, s čimer bo bistveno povečana življenjska doba črpalke.

Skupna vrednost projekta: 703.954,02 EUR

Višina sofinanciranja: 299.959,16 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • ebm-papst Slovenija d.o.o.,
  • FC GROUP d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.