13.07.2022

Prejeli smo Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – Medgeneracijsko sodelovanje

Prejeli smo Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, in sicer za področje medgeneracijskega sodelovanja. S procesom pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje in koordinira Ekvilib Inštitut, partnerji projekta pa so še Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, smo začeli v poslovnem letu 2020/21, dejavnosti certificiranja pa se bodo izvajala tudi v tekočem poslovnem letu.

Ker se zavedamo pomembnosti dobrega delovnega okolja in organizacijske klime, ki vpliva na večje zadovoljstvo vseh zaposlenih, temu področju posvečamo veliko pozornosti in z različnimi ukrepi krepimo svoje družbeno odgovorno delovanje. Zadovoljni zaposleni so ključ do našega uspeha, zato veliko vlagamo v kakovostno delovno okolje in v razvoj zaposlenih, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.