01.06.2022

Tradicionalno srečanje vodstva z zaposlenimi

Zaposleni so ključ do uspeha vsakega podjetja in tega se zavedamo tudi v ebm-papstu Slovenija. Interni komunikaciji posvečamo posebno pozornost, saj so lahko le tako zaposleni ves čas seznanjeni z dogajanjem v podjetju, z našimi cilji in strateškimi usmeritvami. S proaktivno in odprto komunikacijo ves čas skrbimo, da so naši zaposleni resnično povezani s podjetjem.

Osredotočenost na zaposlene ter komunikacijo kot ključnim orodjem za njeno doseganje imamo zapisano tudi kot vseobsegajoč cilj za poslovno leto 2022/23. Skladno s tem smo pretekli teden izvedli tradicionalno letno srečanje vodstva z zaposlenimi, na katerem smo jim predstavili poslovanje v zaključenem poslovnem letu ter poslovne načrte in cilje za novo obdobje. Seznanili smo jih s stanjem, izzivi in načrti posameznih oddelkov podjetja ter spregovorili o strateškem projektu Skupaj ustvarjamo prihodnost, ki poteka na ravni skupine ebm-papst in v okviru katerega izvajamo anketo med zaposlenimi na svetovni ravni. Zaposlenim smo predstavili tudi poročilo z mednarodnega srečanja poslovodstva.

Verjamemo, da bomo skupaj ustvarili svetlo prihodnost.