20.05.2021

Podjetje ebm-papst Slovenija podpisalo Listino raznolikosti

Podskrajnik, 20. maj 2021 – Podjetje ebm-papst Slovenija, eden izmed vodilnih proizvajalcev motorjev za belo tehniko v Evropi in svetu, je maja podpisalo Listino raznolikosti, katere cilj je spodbujanje k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj podjetij. S podpisom listine je ebm-papst Slovenija izrazil svojo zavezanost k preprečevanju vseh oblik diskriminacije in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost.

ebm-papst Slovenija je v začetku letošnjega leta osvežil svojo blagovno znamko, skladno s tem pa tudi osnovne vrednote in načela svojega delovanja – vse s skupnim ciljem razvijati boljše življenje. Ker se v podjetju zavedajo, da so zaposleni ključ za doseganje cilja in uspešno poslovanje, veliko pozornosti namenjajo razvoju boljšega delovnega okolja za zaposlene. Že od leta 2007 so vključeni v projekt Družini prijazno podjetje, velik poudarek dajejo zdravju zaposlenih, z maja podpisano Listino raznolikosti pa se ebm-papst Slovenija še dodatno zavezuje k promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu.

»Dolgoročno želimo ustvariti spoštljivo delovno okolje, v katerem je posameznik pomemben zaradi svojega znanja, dela in veščin, ne glede na svoj spol, vero in to, od kod prihaja. Raznolikost je vrednota, saj različni posamezniki v podjetju spodbujajo učenje, nove poglede in spoznanja, s tem pa tudi ideje, ki prispevajo k inovativnosti in rasti podjetja,« je prepričan Jošt Rupnik, generalni direktor podjetja ebm-papst Slovenija.

Skladno s pobudo mednarodne skupine ebm-papst, v okviru katere deluje ebm-papst Slovenija, so v podjetju en majski delovni teden posvetili raznolikosti na delovnem mestu. Z različnimi dejavnostmi, med drugim s kvizom raznolikosti in preizkušanjem tradicionalnih jedi iz različnih držav sveta, so zaposlene ozaveščali o raznolikosti in njenem pomenu ter jih spodbujali k razmisleku o tej temi. Več informacij o Listini raznolikosti: www.raznolikost.eu